Blog

Hjälper mot diabetes typ 2

Det är allt fler svenskar som drabbas av diabetes typ 2 och det är en otäck ökning. Den västerländska kosten med raffinerade fetter och processade halvfabrikat hjälper knappast vår hälsa och tar bort vårt naturliga skydd mot otäcka sjukdomar. Genom att äta en LCHF kost kan du skydda dig själv mot att drabbas av diabetes typ 2.

Om du redan har fått denna sjukdom finns det forskning som visar på att LCHF kan reversera diabetes typ 2. Om du har sjukdomen eller om du har högt blodsocker är det alltså dags att byta ut din kosthållning och se om LCHF kan hjälpa även dig mot ett friskare liv.

Därför fungerar LCHF mot diabetes typ 2

De som lider av diabetes typ 2 ha förhöjt blodsocker. Ett förhöjt blodsocker kan du få om du har en kost fylld av kolhydrater som omvandlas till socker i blodet. Därför är det inte svårt att förstå hur LCHF kan hjälpa dig. I denna kost äter du en liten mängd kolhydrater vilket gör att kroppen får mindre sådana att omvandla till socker. De som är riktigt strikta äter dessutom en extremt liten mängd kolhydrater.

Ju färre kolhydrater du äter, desto lättare blir det för kroppen att reglera din blodsockernivå på ett naturligt sätt. Genom att byta till LCHF kan du alltså rädda din kropp från en livslång sjukdom med de biverkningar som kommer med den. Om du istället lider av diabetes typ 1 kan LCHF användas för att kontrollera denna.

LCHF och diabetes i hetluften

När du lider av diabetes bör du ha nära kontakt med din läkare innan och medan du testar att göra en kostomläggning. Att äta LCHF vid diabetes är ett ämne som har varit i hetluften under en lång tid då inte alla läkare stödjer det faktum att denna kost kan underlätta vid diabetes. Det finns dock en mängd läkare som stöttar denna typ av kosthållning.

En av de läkare som stöttar LCHF vid diabetes är Andreas Eenfeldt, även känd som doktorn. Han anser att en fettsnål diet, som ofta rekommenderas till diabetiker, gör mer skada än nytta och att det är en fettrik diet som bör följas. Han anser att diabetiker ska kunna lägga bort sin medicin när de följer en LCHF kost.

appdev